• Berita
  • BENGKEL PEMURNIAN PERATURAN KESELAMATAN DAN LALULINTAS UNISZA

BENGKEL PEMURNIAN PERATURAN KESELAMATAN DAN LALULINTAS UNISZA

Pada 3 April 2016, satu sesi perbincangan bersama Jabatan Keselamatan telah diadakan bagi memurnikan Peraturan Lalulintas dan Keselamatan UniSZA bertempat di Pejabat Keselamatan UniSZA. Sesi perbincangan tersebut juga dihadiri oleh wakil Pejabat Pendaftar, wakil Pejabat Penasihat Undang-Undang, wakil Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) dan wakil pejabat kolej kediaman.

Pemurnian Peraturan lalulintas dan keselamatan ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada Jabatan Keselamatan dan memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas rasmi mereka tanpa sebarang sekatan.

Pemurnian Peraturan lalulintas dan keselamatan ini adalah termaktub kepada semua warga UniSZA termasuklah kakitangan UniSZA, pelajar, kontraktor, pelawat dan individu lain yang menghadirkan diri di dalam premis Universiti.

Dengan adanya pemurnian peraturan lalulintas ini, isu keselamatan seperti kawalan trafik dan didikan untuk semua warga UniSZA dalam mematuhi peraturan lalulintas di dalam dan di luar kawasan Universiti akan dapat dipertingkatkan disamping sistem pentadbiran menjadi lebih teratur.