Seminar 'Personal Data Protection Act 2010 (PDPA)'

Seminar 'Personal Data Protection Act 2010 (PDPA)' akan diadakan di Dewan Auditorium Akademik, UniSZA, Kampus Gong Badak pada 12 Mac 2017.

Seminar ini akan dikendalikan oleh dua (2) orang pakar dalam undang-undang berkaitan PDPA daripada Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) iaitu Prof. Dr. Ida Madieha binti Abduk Ghani Azmi dan Dr. Sonny Zulhuda.