Seminar Pengurusan Hospital 2018

Seminar Pengurusan Hospital 2018 akan diadakan di Bangunan Auditorium Akademik UniSZA, Kampus Gong Badak pada 18 dan 19 April 2018.

Seminar ini adalah hasil koloborasi Pejabat Penasihat Undang-Undang bersama Pusat Pembangunan Hospital, Institut Pembangunan [Kesihatan] Masyarakat (I-Code) dan Fakulti Perubatan.