Ucapan Aluan

Prof Zuhairah

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

       Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada para pengunjung yang sudi melayari laman sesawang Pejabat Penasihat Undang-Undang UniSZA. Harapan saya dengan adanya laman sesawang ini akan dapat memberikan segala maklumat yang dikehendaki terutamanya mengenai perkhidmatan perundangan yang disediakan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang UniSZA di samping menjadi sumber maklumat hal-ehwal perundangan.

        Pejabat Penasihat Undang-Undang UniSZA berperanan untuk mengendalikan semua urusan berkaitan perundangan di samping menjadi sumber rujukan untuk memastikan hak kepentingan Universiti sentiasa terpelihara.

        Pejabat Penasihat Undang-Undang UniSZA sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah berkualiti dan berlandaskan peruntukan undang-undang yang sedia ada bagi menegakkan keadilan untuk semua.

       Dalam memenuhi objektif di atas, Pejabat Penasihat Undang-Undang UniSZA akan sentiasa mengemaskini dan menambah maklumat dan perkhidmatan atas talian kami bagi memastikan setiap maklumat yang dipaparkan adalah up-to-date. Sehubungan dengan itu, pandangan, cadangan serta teguran semua pihak amatlah dialu-alukan demi kebaikan kita bersama.

Sekian, terima kasih.

Salam hormat,

SIGN 001  

 Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas
Penasihat Undang-Undang
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Aras 1, Bangunan Canselori,
Kampus Gong Badak,
21300 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman,