Sejarah Penubuhan

        Pejabat Penasihat Undang-Undang Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ditubuhkan ekoran daripada kepentingannya yang diperlukan untuk mengendalikan semua urusan berkaitan perundangan Universiti. Satu kertas kerja yang mengandungi tentang kepentingan Pejabat Penasihat Undang-Undang di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan objektifnya bagi membantu memelihara kepentingan Universiti telah diketemukan.

        Pejabat Penasihat Undang-Undang Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) mula beroperasi pada 3 Jun 2013. Pejabat Penasihat Undang-Undang diletakkan di bawah seliaan Naib Canselor, sama seperti Pejabat Pendaftar, Pejabat Bendahari dan Pejabat Ketua Pustakawan. Pejabat Penasihat Undang-Undang berperanan untuk melaksanakan tugas-tugas Penasihatan, Gubalan dan Guaman.

Antara kakitangan yang mendiami Pejabat Penasihat Undang-Undang Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) adalah seperti di bawah:
1) Penasihat Undang-Undang Gred VK7, Dato’ Prof. Dr. Hussin @ Mohamad bin Ab Rahman (April 2013 - Februari 2014)
2) Penasihat Undang-Undang Gred VK7, Prof Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas (April 2014 - Sekarang)
3) Pegawai Undang-Undang Kanan Gred L44, Ahlaam binti Yusof (Oktober 2013 - Januari 2018)  |  Kenaikan Pangkat Pegawai Undang-Undang Gred L48 (Februari 2018 - Sekarang)
4) Pegawai Undang-Undang Gred L41, Salwani binti Mahasan (Jun 2013 - Sekarang)
5) Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, Iylia Diyana binti Mohd Kamal (April 2016 - Sekarang)
6) Pembantu Tadbir Gred N19, Nurul Syuhaida binti Ahmad Nawi (Februari 2014 - Sekarang)
7) Pembantu Operasi Gred N11, Ahmad Saufi bin Ismail (Jun 2015 - Sekarang)

    Pejabat Penasihat Undang-Undang diketuai oleh Penasihat Undang-Undang. Beliau akan dilantik oleh Lembaga Pengurusan Universiti mengikut nasihat Jawatankuasa Pemilih. Beliau akan dibantu oleh dua orang Pegawai Undang-Undang Kanan Gred L44 dan Pegawai Undang-Undang Gred L41. Selain itu, jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, Pembantu Tadbir Gred N19 dan Pembantu Operasi Gred N11 menjadi penyokong kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.