Visi dan Misi

  VISI

Pejabat Penasihat Undang - Undang UniSZA adalah untuk melindungi dan memelihara undang-undang, etika, tadbir urus dan integriti Universiti Sultan Zainal Abidin.

 

  MISI

Bertanggungjawab, mesra dan memberikan perkhidmatan undang-undang kepada universiti. Mengurus dan mentadbir hal ehwal universiti dengan cekap dan berkesan.