• Berita
  • BENGKEL PENYELARASAN "GENERAL LEDGER DESCRIPTION SISTEM SAGA" PEJABAT BENDAHARI KEPADA STAF PTj UniSZA 2018

BENGKEL PENYELARASAN "GENERAL LEDGER DESCRIPTION SISTEM SAGA" PEJABAT BENDAHARI KEPADA STAF PTj UniSZA 2018

NDGB2408 1000

Tarikh/ Hari: 28 Februari 2018/ Rabu
Masa: 8:30 pagi - 1:00 petang
Tempat: Makmal Komputer FESP, Aras 2, Blok Khadijah, Fakulti Ekonomi & Sains Pengurusan, UniSZA Kampus Gong Badak
Pengajar: Encik Ahmad Shahimi b. Ibrahim (Ketua Penolong Akauntan)

Tujuan: Memastikan ruangan General Ledger Description diisi dengan jelas dan tepat bagi membantu memudahkan semakan pengesanan serta rujukan ke atas setiap transaksi yang telah dibua, memberi pemahaman dan pendedahan secara langsung bagi modul Purchase Requisition dan Register Invoice dan menyediakan kemuidahan perakaunan pengurusan kewangan dengan lebih berkesan.