• Berita
  • PERJUMPAAN JURUAUDIT LUAR BERSAMA PENASIHAT UNDANG-UNDANG BAGI PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

PERJUMPAAN JURUAUDIT LUAR BERSAMA PENASIHAT UNDANG-UNDANG BAGI PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

DSC 0101 1000

Tarikh/ Hari: 28 Februari/ Rabu
Masa: 10:00 pagi
Tempat: Bilik Mesyuarat Pejabat Pendaftar

Tujuan: Perjumpaan bersama Penasihat Undang-Undang adalah antara proses yang perlu dilengkapkan bagi tujuan pengauditan tersebut.